Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Základní ustanovení

Tímto udělujete souhlas společnosti Omni Dent Clinic s.r.o., IČO: 04834577, se sídlem na adrese Chlumová 206/21 Praha 3 13000 (dále jen „Správce“), s zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) k zpracování následujících osobních údajů.

Kategorie a typ zpracovávaných údajů

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, název společnosti, poštovní adresa, telefonní číslo mohou být zpracovávány na základě souhlasu a musí být zpracovány pro nezbytné plnění smlouvy.

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Právním důvodem a účelem zpracování osobních údajů je:
 1. zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jíž je subjekt údajů stranou, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR;
 2. zpracování, které je nezbytné pro plnění právního závazku, který se vztahuje na správce, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR;
 3. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR;
 4. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany, například pro poskytování marketingových materiálů formou informačního bulletinu nebo obchodních sdělení v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR a podle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
 • Účelem zpracování osobních údajů je:
 1. plnění objednávky vyplývající ze smluvních vztahů mezi subjektem a správcem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., nebo jinými smluvními vztahy;
  uchování vašich preferencí při nákupu a následné nastavení nabídky na webu správce;
 2. spuštění marketingových a remarketingových kampaní na reklamních platformách Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook a také prostřednictvím RTB systémů Adform, Criteo, Pubmatic a
 3. dalších pomocí nákupu reklamy prostřednictvím DSP (Demand Side Platforms) a SSP (Supply Side Platforms);
 4. rozšiřování obchodních zpráv (newsletterů, push notifikace a dalších) v rámci marketingových a remarketingových kampaní pomocí vlastních zdrojů nebo zdrojů třetích stran (platforma pro zasílání e-mailů, software pro notifikaci uživatelů).
 • Správce provádí automatizované individuální rozhodování v souladu s článkem 22 Nařízení GDPR. Tímto dáváte svůj přímý souhlas s tímto zpracováním. Souhlas lze kdykoli odvolat například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Omni Dent Clinic.

Doba uchovávání vašich údajů je

 1. Doba uchovávání vašich osobních údajů závisí na účelu, pro který budou tyto osobní údaje použity, konkrétně:
 2. Pro účely plnění smluvních vztahů mezi subjektem a správcem: po dobu trvání poskytování výkonu
 3. Pro účely marketingu: 8 let
 4. Pro účely účetnictví: 15 let
 • Po uplynutí doby stanovené pro uchování vašich osobních údajů jsou tyto osobní údaje správcem smazány.

Zpracování osobních údajů

 1. Následující zpracovatelé mohou také zpracovávat osobní údaje subjektu pro správce:
 2. Poskytovatelé softwarového řešení uvedení v článku III bod 3.1, písmena a), b), c) a g) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 3. Poskytovatelé softwarových řešení, aplikací, služeb a další vývojáři, které správce v současné době nemůže používat;
 4. Společnost: Omni Dent Clinic.
 • Kontrolor a zpracovatel musí přijmout opatření k zajištění toho, aby každá fyzická osoba jednající jménem kontrolora nebo zpracovatele a mající přístup k osobním údajům zpracovávala takové osobní údaje pouze na pokyn kontrolora, pokud jejich zpracování již není vyžadováno Unií nebo právními předpisy členského státu.

Příjemci osobních údajů správce

 1. Příjemci osobních údajů jsou společnosti nebo fyzické osoby, které:
 2. Zajišťují plnění smlouvy mezi správcem a dotčeným subjektem (např. přepravní společnosti, provádění plateb, nadstandardní služby atd.);
 3. Poskytují marketingové služby viz článek III. bod 3.1, písmena a), b), c) a g) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 4. Zajišťují provoz webové stránky omnidentclinic.cz (např. partner, obchodní platforma, externí dodavatelé atd.);
 5. Zajišťují správný chod podnikání společnosti: provádějí nákupy, správce webové stránky omnidentclinic.cz, z hlediska Zákona o (např. právní poradenství, účetnictví atd.).
 • Kontrolor plánuje využívat služby, které nejsou v rámci EU, a tak plánuje předávat osobní údaje do třetích zemí. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé platforem uvedení v článku III bod 3.1, písmena a), b), c) a g) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva

 1. V souladu s ustanoveními nařízení GDPR máte právo:
 2. Právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 nařízení GDPR a současně podle článků 22 a 46 nařízení GDPR;
 3. Právo na okamžitou opravu osobních údajů podle článku 16 nařízení GDPR;
 4. Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) podle článku 17 nařízení GDPR;
 5. Právo na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 nařízení GDPR;
 6. Právo na přenos osobních údajů podle článku 20 nařízení GDPR;
 7. Právo podat námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se vás podle článku 6 odst. 1 písm. a) (e) nebo (f) včetně profilování na základě těchto ustanovení podle článku 20 nařízení GDPR;
 8. Právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 9. Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
 • Kontrolor nesmí nadále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, uplatnění nebo obranu právních nároků.
 • Informace o vašich osobních údajích můžete získat pouze vy nebo váš zástupce. Pokud správce nen
Bezpečnost osobních údajů

Vzhledem k současnému stavu techniky, nákladů na provedení, povahy, rozsahu, kontextu a účelů zpracování, stejně jako různých pravděpodobných a změněných rizik pro práva a svobody fyzických osob, účinně provádějí příslušné technické a organizační opatření, jako je pseudonymizace, aby bylo možné efektivně realizovat principy ochrany osobních údajů, jako je minimalizace dat, a začlenit do zpracování potřebná bezpečnostní opatření pro splnění požadavků tohoto nařízení a ochranu práv subjektů údajů.

 • Správce musí přijmout vhodná technická a organizační opatření k tomu, aby byly automaticky zpracovávány pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro každý konkrétní účel zpracování. Toto závazek se týká rozsahu osobních údajů, jejich zpracování, doby jejich uchovávání a jejich dostupnosti. Zejména tato opatření musí zajistit, že osobní údaje nebudou dostupné neomezenému počtu fyzických osob bez standardní lidské intervence.

Tento souhlas se zpracováním údajů vstupuje v platnost od 01.12.2023.

Tato Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak https://omnidentclinic.cz/ („Webové stránky“ nebo „my“) sbírá / sbíráme, používá / používáme a zveřejňuje / zveřejňujeme vaše osobní údaje při návštěvě Webových stránek.

Shromažďování osobních údajů

Při návštěvě webové stránky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vašem interakci se stránkou a informace nezbytné k zpracování vašich nákupů. Také můžeme shromažďovat další informace, pokud se k nám obrátíte s požadavkem na podporu zákazníků. V této zásadě ochrany osobních údajů nazýváme jakékoli informace, které mohou jednoznačně identifikovat osobu (včetně níže uvedených informací), „osobními informacemi“. Viz následující seznam pro další informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč.

Informace o zařízení
 • Příklady shromažďovaných osobních údajů: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, navštívené webové stránky nebo produkty, vyhledávací podmínky a způsob interakce se stránkou.
 • Účel shromažďování: pro přesné načítání stránky pro vás a pro provádění analýzy používání stránky k optimalizaci naší webové stránky.
 • Zdroj shromažďování: automaticky při přístupu k naší stránce pomocí souborů cookie, protokolů, webových beaconů, tagů nebo pixelů.
 • Zveřejnění informací pro obchodní účely: ve spolupráci s naším procesorem WordPress, Google, Facebook, Instagram, X.
Žádost o informace
 • Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební informace (včetně čísel platebních karet, e-mailová adresa a telefonní číslo).
 • Účel shromažďování: pro poskytnutí vám produktů nebo služeb k plnění naší smlouvy, pro zpracování vašich platebních informací, uspořádání doručení a poskytnutí faktur a/nebo potvrzení objednávky, komunikaci s vámi, kontrolu našich objednávek na možné riziko nebo podvod a poskytování informací nebo reklamy týkající se našich produktů nebo služeb, pokud je to zapotřebí s ohledem na vaše preference.
 • Zdroj shromažďování: od vás.
 • Zveřejnění informací pro obchodní účely: ve spolupráci s naším procesorem WordPress.
Informace o podpoře zákazníků
 • Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební informace, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 • Účel shromažďování: pro poskytování podpory zákazníků.
 • Zdroj shromažďování: od vás.
 • Zveřejnění informací pro obchodní účely:
Využití osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme k poskytování našich služeb, které zahrnují: nabídku produktů k prodeji, zpracování plateb, doručení a provedení vaší objednávky, a také informování vás o nových produktech, službách a nabídkách.

Zákonná základna

V souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR), pokud jste rezident Evropské ekonomické oblasti (EHP), zpracováváme vaše osobní údaje na následujících zákonných základech:

1. Vaše souhlas;
2. Plnění smlouvy mezi vámi a webovou stránkou;
3. Dodržování našich právních povinností;
4. Pro ochranu vašich životně důležitých zájmů;
5. Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
6. Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevažují nad vašimi základními právy a svobodami.

Uchování

Když provedete objednávku prostřednictvím webové stránky, uchováváme vaše osobní údaje pro naše záznamy, dokud nás ne požádáte o jejich odstranění. Pro další informace o vašem právu na vymazání viz sekci „Vaše práva“ níže.

Automatické rozhodování

Pokud jste rezidentem EHP, máte právo nesouhlasit s zpracováním založeným výhradně na automatizovaném rozhodování (včetně profilování), pokud takové rozhodování má pro vás právní následky nebo vás jinak významně ovlivňuje.

Náš procesor WordPress používá omezené automatizované rozhodování k prevenci podvodů, které nemá na vás žádné právní nebo jiné významné důsledky.

K službám, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, patří:

 • Dočasný seznam černých IP adres spojených s opakovanými neúspěšnými transakcemi. Tento seznam černých IP adres se uchovává po omezenou dobu.
 • Dočasný seznam černých kreditních karet spojených s zakázanými IP adresami. Tento seznam černých kreditních karet se uchovává po omezenou dobu.
GDPR

Pokud jste rezidentem EHP, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, na jejich přenesení do nové služby a na požadavek na opravu, aktualizaci nebo smazání svých osobních údajů. Pokud si přejete využít těchto práv, kontaktujte nás pomocí uvedených kontaktních údajů níže.

Vaše osobní údaje budou původně zpracovávány v Irsku a poté budou přeneseny mimo Evropu pro účely uchovávání a dalšího zpracování, včetně do Kanady a USA. Pro další informace o tom, jak přenos dat splňuje GDPR, viz technický dokument GDPR pro WordPress: https://wordpress.com/support/your-site-and-the-gdpr/.

CCPA

Pokud jste rezidentem Kalifornie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme (také známé jako „Právo vědět“), na jejich přenesení do nové služby a na požadavek na opravu, aktualizaci nebo smazání svých osobních údajů. Pokud si přejete využít těchto práv, kontaktujte nás pomocí uvedených kontaktních údajů níže.

Pokud chcete určit zástupce k vykonání těchto požadavků jménem vás, kontaktujte nás na uvedené adrese níže.

Soubory cookies

Soubor cookie je malé množství informací, které se stahují do vašeho počítače nebo zařízení, když navštívíte naše stránky. Používáme řadu různých souborů cookies, včetně funkcí, provozních, reklamních a také cookies sociálních médií nebo obsahu. Soubory cookie zlepšují fungování internetu tím, že umožňují webové stránce zapamatovat si vaše akce a preference (například přihlášení a volbu regionu). To znamená, že nemusíte opakovaně zadávat tyto informace při návratu na stránku nebo přechodu z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé používají webové stránky, například jestli je navštívili poprvé nebo zda je často navštěvují.

Délka trvání, po kterou soubor cookie zůstává uložen na vašem počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda je „trvalý“ nebo „session“ cookie. Soubory cookie session zůstávají uloženy, dokud nepřestanete prohlížet, zatímco trvalé soubory cookie zůstávají uloženy až do jejich vypršení platnosti nebo dokud nejsou smazány. Většina používaných souborů cookie jsou trvalé a platnost jejich uchování se pohybuje od 30 minut do dvou let od jejich stažení na vaše zařízení.

Můžete řídit a spravovat soubory cookie různými způsoby. Mějte na paměti, že odstranění nebo blokování souborů cookie může negativně ovlivnit váš uživatelský zážitek a některé části našich webových stránek mohou být nedostupné nebo nefunkční.

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale můžete si vybrat, zda přijmout soubory cookie nebo ne, pomocí ovládacích prvků vašeho prohlížeče, které často najdete v menu „Nástroje“ nebo „Nastavení“ vašeho prohlížeče. Další informace o tom, jak změnit nastavení vašeho prohlížeče nebo jak blokovat, řídit nebo filtrovat soubory cookie, najdete v nápovědě vašeho prohlížeče nebo na webových stránkách, jako je www.allaboutcookies.org.

Deaktivace souborů cookie nemusí plně zabránit způsobu, jakým předáváme informace třetím stranám, jako jsou naši reklamní partneři. Pokud chcete využít svá práva nebo odmítnout určité využití vašich informací těmito stranami, postupujte podle pokynů v části „Chování reklamy“ výše.

Nesledovat

Mějte prosím na paměti, že protože v průmyslu neexistuje jednotné porozumění tomu, jak reagovat na signály „Nesledovat“, neměníme naše metody sběru a využívání dat, když detekujeme tento signál z vašeho prohlížeče.

Změny

Můžeme čas od času aktualizovat tuto zásadu ochrany osobních údajů, abychom odráželi například změny v naší praxi ne

Kontakt

Pro získání dalších informací o našich metodách zajištění ochrany osobních údajů, pokud máte dotazy nebo chcete podat stížnost, prosím, kontaktujte nás e-mailem na adresu [email protected] nebo poštou na níže uvedenou adresu:

sídlo Chlumová 206/21 Praha 3, 13000, Česká republika

Poslední aktualizace: 11.02.2024

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktovat místní úřad pro ochranu osobních údajů nebo naši dozorovou autoritu můžete zde: https://edalnice.cz/gdpr-a-osobni-udaje/index.html

Přejít nahoru