*Cena recallu se odvíjí od pravidelnosti návštěv a stavu hygieny dutiny ústní

*Ceny jsou stanovené dle nové cenové kalkulace, která je povinná pro všechna zdravotnická zařízení (dle zákona 526/1990 Sb., vyhlášky 450/2009 a dalších).

Přejít nahoru